SØNDERJYSKE SANGE - OM KRIG, HÅB OG GENFORENING

PODCAST

Illustration: Sigrun Gudbrandsdottir

I anledning af Genforeningsjubilæet 2020 bad Sangens Hus/Videncenter for Sang mig om at dykke ned i historierne bag nogle af de mange sange og særlige sangtraditioner, der har præget Sønderjylland. Fra de store sangerfester i Slesvig i 1840’erne over Treårskrigen og nederlaget i 1864 til genforeningen i 1920 skabtes der et væld af sange, der relaterer sig særligt til Sønderjylland.

 

Det blev til en lang række korte podcast, som sætter sange – både for sønderjyder og det tyske mindretal – ind i en større historisk sammenhæng. Samtidig med der også er plads til små anekdoter, tidsbilleder og fortællinger. Vidste du f.eks. at vi kan takke sønderjyderne for at ”Der er et yndigt land” blev vores nationalsang? At man kan koge æg til ”Dengang jeg drog afsted” og at man skulle være ekstra varsom med at synge sange i Den Blå Sangbog med tre stjerner ud for?